YLEISTÄ REMONTEISTA

- Remontit tulee suorittaa hyvää rakennustapaa ja rakennusmääräyksiä noudattaen

- Remontin teettäjän on syytä varautua siihen että luvanvaraisten remonttien käsittely   hallituksessa, lupahakemusten laatiminen ja niiden käsittely rakennusvalvonnassa vievät aikaa.

- Mitä täydellisempi remontti-ilmoitus on, sitä nopeampia ovat jatkotoimenpiteet.

- Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa

LKV kiinteistönvälitys ja tilipalvelu Pietiläinen oy         | Osoite: Koulukatu 6, 18100 Heinola 2.kerros |     Palaute sivuista